O nás... Lesnictví Energetická štěpka Kontakty Napište nám GDPR  
 

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto sdělujeme informace o zpracování osobních údajů. Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom mohli nabízet a poskytovat, případně i nakupovat služby v lesním hospodářství, pěstování a dodávkách sadebního materiálu, štěpkování klestu, obchodu a dopravě dříví. Současně zpracováváme osobní údaje našich zaměstnanců. Při jejich zpracování dodržujeme zejména standardy jejich ochrany podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme podstatné informace, které jsou důležité.


1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost SOLITERA spol. s r. o. se sídlem v Hořovicích, Palackého nám. 77, IČ: 43762751, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 5438. Pokud máte jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit na email: solitera@solitera.cz.

2. Jako správce osobních údajů nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Zpracováváme zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, kontaktní údaje, údaje pro zpracování mezd zaměstnanců, smlouvy a faktury odběratelů/dodavatelů.

4. Osobní údaje zpracováváme z důvodu plnění nezbytných právních povinností vyplývající ze zákona o mzdě, zákoníku práce a dalších; taktéž plnění sjednaných smluvních závazků.

5. Dále zpracováváme citlivé údaje o zdravotním stavu zaměstnanců, a to na základě plnění právních povinností vyplývající ze zákoníku práce a navazujících právních předpisů.

6. Veškeré osobní údaje zpracováváme za účelem plnění zákonných povinností, plnění uzavřených smluv, rozvoje obchodního vztahu a obchodních aktivit, tj. zejména účastí ve výběrových řízení u našich odběratelů.

7. K osobním údajům našich zaměstnanců mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), kteří jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti.

8. Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu.

9. Je Vaším právem se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů. Stejně tak můžete požádat o výmaz či úpravu údajů. Rovněž máte právo požadovat, abychom omezili zpracování osobních údajů Vaší osoby.

Ing. Petr Brodský, prokurista
SOLITERA spol. s r. o.